• Mokslo metų pradžia

  • Moksleiviai linksminasi

  • Drakonų lenktynės

  • Tradicinė Šeimų šventė

  • Mes nugalėtojai !!!

  • Projekte Samsung mokykla ateičiai

Copyright 2017 - Facebook

Septintokas Laurynas Žukauskas papasakojo apie ne kartą aplankytą Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų, jame veikiančias parodas. Muziejuje sužinota, kad archyve yra sudarytas daugiau kaip 2700 asmenų, Lietuvos teritorijoje gelbėjusių žydus, vardinis sąrašas, ir suvokta, kad reikia išmokti istorijos pamokas ir nekartoti klaidų.
Jokia knyga  nepakeis žmonių, kurie jautriai, supratingai kalba apie Holokaustą. Paprasti žodžiai, paties jaunimo sukaupta patirtis ieškant pavyzdžių, stengiantis susieti istorijos faktus ir dabartį labiau paliečia jauno žmogaus jausmus. Šeštokės Justinos Juotkaitės , septintokės Emilijos Breivytės  ir kitų mokinių perskaityti pranešimai skatino pajusti  istoriją – ir garbingą, ir kartais, deja, skaudžią.
Dalyvavimas įvairiuose projektuose, akcijose, Holokausto aukų atminimo pagerbimas – tai tik dalis veiklos, kurią organizuoja progimnazijos Tolerancijos ugdymo centras, vadovaujamas istorijos mokytojos Genės Žilytės. Visos veiklos skatina mokinius suvokti, ką tuomet jautė žmonės – ir persekiojami, ir gelbėję nelaiminguosius. Šis suvokimas leidžia suprasti praeitį, kurti ateitį, kurioje nebūtų vietos tokioms tragedijoms.
Rožyno progimnazijos mokytoja Laimutė Kairienė