Reikalingos formos

Prašymų, pranešimų formos:

Pašymas Direktorei

Prašymas priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Prašymas priimti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą

Prašymas dėl išleidimo iš mokyklos

Pranešimas apie mokinių elgesį

 

Aktualios, dažnai moksleivių ir jų tėvelių, mokytojų lankomos nuorodos:

Mokyklos elektroninis dienynas: www.tamo.lt

Naujas TAMO vadovas mokytojams

Psichologinė pagalba mokiniams

Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt

Švietimo plėtotės centras: www.pedagogika.lt

Portalas emokykla: www.emokykla.lt